Risus Industry Makina
menu
  • English

Gizlilik

Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ile "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Ferhatpaşa Mah. 63. Sok. No:16/1 Ataşehir - İstanbul adresinde mukim Risus Industry Makina ("Risus Industry Makina") tarafından hazırlanmıştır.

Risus Industry Makina bina, tesis ve yerleşkelerine gerçekleştirdiğiniz ziyaretleriniz esnasında elde edilen ad-soyad, kimlik numarası, çalışılan işletme, kamera görüntüleri, giriş-çıkış saatlerine ilişkin kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekân ve işyeri güvenliğinin sağlanması, misafir giriş ve çıkışlarının takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, KVKK’nın beşinci maddesinde yer alan "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" ve "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak toplanmakta, otomatik olan ve olmayan yollarla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Dilediğiniz zaman KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca Risus Industry Makina’ya yazılı olarak iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Risus Industry Makina

Risus Industry Makina'nın neden farklı olduğunu görün.

Satış ile konuşun